Prosjekter

Arendal Lufthavn Gullknapp

For tiden er vi engasjert med utvidelse av Gullknapp flyplass i Froland. Vi er ansvarlige for sprengningsarbeidet.